LOVEISHYUKHAE

🗣          👨‍❤️‍👨      🔒
我宣布   李俩    锁了

🔑     💡     💁~~~
钥匙   我     扔了

评论(4)

热度(32)